Документи

Решение

Устав на Кооперативен клъстер

Брошура „Кооперативен клъстер“

Листовка „Кооперативен клъстер“

Годишен финансов отчет на Сдружение „Кооперативен клъстер“ за 2016 г.

Становище на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия № ОПИК-К-6-3/10.03.2017г. за категоризация на Сдружение „Кооперативен клъстер“