Документи

Решение

Устав на Кооперативен клъстер

Брошура “Кооперативен клъстер”

Листовка “Кооперативен клъстер”

Годишен финансов отчет на Сдружение “Кооперативен клъстер” за 2016 г.

Становище на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия № ОПИК-К-6-3/10.03.2017г. за категоризация на Сдружение “Кооперативен клъстер”